Elektronikus Adó Rendszer - Dunaújváros

Adózási naptár

 

Határidő

Adónem

 Adófizetés és adóbevallás jogcíme

január 15.

Építményadó

Az adókötelezettséget érintő változások bevallása, bejelentése

január 15.

Iparűzési adó

A kisadózó vállalkozások tételes adójára vonatkozó, egyszerűsített adóalap-megállapítást választó adózók bevallásának benyújtása adóalap-mentesség, kedvezmény érvényesítése céljából

február 15.

Iparűzési adó

A kisadózó vállalkozások tételes adójára vonatkozó, egyszerűsített adóalap-megállapítás alkalmazását érintő bejelentés

február 25.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

A tárgyévet megelőző adóévben a kifizető által levont adó bevallása.

március 15.

Építményadó

Éves adó első részletének megfizetése.

Helyi iparűzési adó

Adóelőleg megfizetése.

Gépjárműadó

Éves adó első részletének megfizetése.

március 20.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Magánszemély termőföld bérbeadásból származó – a tárgyévet megelőző évben szerzett – jövedelmének bevallása.

március 31.

Talajterhelési díj

A díj összegéről szóló bevallás benyújtása és a díj megfizetése.

május 31.

Iparűzési adó

A tárgyévet megelőző adóévben állandó jelleggel végzett tevékenység utáni adó bevallása. Az adóévre megállapított tényleges adó és az adóévben befizetett adóelőleg különbözetének megfizetése.

szeptember 15.

Építményadó

Éves adó második részletének megfizetése.

Helyi iparűzési adó

Adóelőleg megfizetése.

Gépjárműadó

Éves adó második részletének megfizetése.

december 20.

Iparűzési adó

A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak az iparűzési adóelőleg kiegészítése a várható éves fizetendő adó összegére. Az adóelőleg kiegészítéséről szóló adóbevallás benyújtása.

tárgyhó 12. napjáig

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

A kifizető által – a tárgyhót megelőző hónapban – levont adó megfizetése.

tárgyhó 15. napjáig

Idegenforgalmi adó

Az előző hónapban beszedett adó befizetése és az adóbevallás benyújtása.

Iparűzési adó

Az ideiglenes jelleggel végzett – a tárgyhót megelőző hónapban befejezett – tevékenység utáni adó bevallása és megfizetése.

negyedévet követő hó 12. napjáig

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Az adó megfizetése magánszemély esetén.

15 napon belül

Valamennyi adónem

Adókötelezettséggel kapcsolatos változások bejelentése (pl. vállalkozási tevékenység indítása, megszüntetése, személyi, illetve a cégadatokban történt változás, továbbá minden olyan körülmény, amely az adózásra kihat).

30 napon belül

Iparűzési adó

Soron kívüli (záró) adóbevallás benyújtása végelszámolás, kényszertörlési eljárás alatt álló adózók, egyéni vállalkozónak minősülő magánszemélyek tevékenységének megszüntetése, szüneteltetése esetén.

45 napon belül

Iparűzési adó

Soron kívüli (záró) adóbevallás benyújtása felszámolás alatt álló adózók esetén.

A kisadózó  vállalkozások tételes adójára  vonatkozó, egyszerűsített adóalap-megállapítás választásának bejelentése.

90 napon belül

Iparűzési adó

Soron kívüli (záró) adóbevallás benyújtása átalakulással (formaváltás, egyesülés, szétválás, beolvadás) megszűnő adózók esetén

Fejlesztette a Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (2010.)